wentylacja budynku

wentylacja budynku – informacje ogólne.

 

Na początek  : co to jest wentylacja budynku, czemu służy, jakie są rodzaje wentylacji.

Co to jest wentylacja budynku?
Na pewno wiesz ale jednak spróbujmy to zdefiniować.

Wentylacja to cyrkulacja (czyli przepływ, wymiana, ruch, obieg, krążenie) powietrza pomiędzy pomieszczeniami budynku a przestrzenią zewnętrzną.

Wentylacja to wymiana powietrza , czyli usuwanie zużytego, zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń i dostarczanie na jego miejsce powietrza świeżego.

Powietrze świeże to mieszanina gazów o naturalnej zawartości tlenu i innych składników niezbędnych dla oddychania i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze.

Powietrze zużyte to mieszanina gazów o niskiej zawartości tlenu i wysokiej zawartości dwutlenku węgla i pary wodnej oraz dodatkowych zanieczyszczeń (dym, opary substancji szkodliwych, pyły itp).

Procesy zużywające tlen zawarty w powietrzu, produkujące dwutlenek węgla i parę wodną to oddychanie i spalanie (gotowanie, ogrzewanie). Również inne czynności lub przedmioty w domu mogą powodować emitowanie szkodliwych oparów lub pyłów.

Właściwa wentylacja pomieszczeń w budynku jest niezbędna dla komfortu i zdrowia mieszkańców (ludzi, zwierząt, roślin) oraz dla utrzymania dobrej kondycji budynku!

To nie jest slogan reklamowy. To jest doświadczenie pokoleń, które ubrano w odpowiednie przepisy, normy i zalecenia budowlane które zmieniają się – są aktualizowane wraz ze zmieniającym się sposobem budowania domów.
Może najłatwiej wyjaśnić to co napisałem powyżej opisując rodzaje instalacji wentylacyjnych, opisując je w kolejności nazwijmy ją historycznej, czyli ich powstania i udoskonalania, dostosowywania do sposobu wykonania budynku.

Wentylacja naturalna czyli naturalny ruch powietrza (wiatr, przeciąg).

Zapewni nam wymianę powietrza w pomieszczeniu bardzo nieszczelnym (szałas, wiata, brak okien i drzwi) i raczej nie ogrzewanym.

Dzisiaj nie stosowana w budynkach mieszkalnych.

Wentylacja grawitacyjna:

Działanie wentylacji grawitacyjnej oparte jest na zjawisku fizycznym zwanym ciągiem kominowym lub efektem kominowym, które polega na ruchu gazów ku górze (powietrza lub spalin) w kominie (czyli kanale pionowym ).

Ciąg kominowy powstaje na skutek różnicy ciężaru właściwego powietrza ciepłego – w pomieszczeniu (mniejszy ciężar właściwy) i powietrza zimnego – na zewnątrz (większy ciężar właściwy)
Lżejsze gazy unoszą się do góry, co powoduje powstanie w dolnej części komina obszaru niższego ciśnienia (podciśnienia).W ten sposób z pomieszczeń usuwane jest ciepłe powietrze, a na jego miejsce napływa (jest zasysane) powietrze zimne, z zewnątrz.

Wentylacja grawitacyjna ma zmienną skuteczność (często mniejszą od potrzeb), zależną od pory roku i warunków atmosferycznych. Mogą wystąpić tak zwane wsteczne ciągi w kanałach wentylacyjnych, powodujące zamiast wywiewania, nawiewanie powietrza do pomieszczeń.

Wentylacja grawitacyjna, w domu energooszczędnym, pasywnym lub poddanym termomodernizacji czyli uszczelnieniu nie będzie działała!

Wentylacja hybrydowa:

Powstała jako ulepszenie wentylacji grawitacyjnej, w celu zapewnienia dobrej jakości powietrza w budynku niezależnie od pogody, pory dnia czy roku.
Jest połączeniem instalacji grawitacyjnej z mechaniczną, ciąg kominowy jest wspomagany lub zastępowany ciągiem mechanicznym – wentylatorami, które są sterowane przez układ sprzężony z rożnymi czujnikami monitorującymi parametry pracy instalacji. Instalacja może pracować w trybie naturalnym lub mechanicznym.

Wentylacja hybrydowa, podobnie jak grawitacyjna nie będzie działać w szczelnym budynku bez zapewnienia dopływu powietrza z zewnątrz do wentylowanych pomieszczeń!

Wentylacja mechaniczna.

Wentylacja wywiewna:

Centralny wentylator usuwa zanieczyszczone powietrze z budynku kanałami wywiewnymi, a świeże powietrze zewnętrzne napływa do pomieszczeń przez  nieszczelności budynku.

Wentylacja nawiewno-wywiewna:

Z dwoma wentylatorami zapewniającymi zarówno napływ powietrza, jak i jego usuwanie odpowiednio kanałami nawiewnymi i wywiewnymi.

Zapewnia pełną kontrolę nad wymianą powietrza również w pomieszczeniach szczelnych!

Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem:

Wentylacja nawiewno-wywiewna wyposażona w wymiennik ciepła (rekuperator) pozwalający na wymianę ciepła pomiędzy powietrzem wywiewanym i nawiewanym, co poważnie zmniejsza straty cieplne budynku. Jej działanie może być połączone i zsynchronizowane z innymi instalacjami i urządzeniami (filtrami, ogrzewaniem, klimatyzacją, pompą ciepła, gruntowym wymiennikiem ciepła).

Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem to instalacja w którą musisz wyposażyć swój dom energooszczędny lub pasywny!

Na koniec opis objawów złej wentylacji pomieszczeń :

  • wyczuwalny podwyższony poziom wilgotności powietrza lub wykraplanie się pary wodnej na szybach oraz innych powierzchniach w pomieszczeniu;
  • występowanie grzybów i pleśni na ścianach i oknach;
  • występowanie ciągu wstecznego powietrza czyli wwiewanie powietrza do pomieszczenia przez kratki wentylacyjne;
  • objawy dotyczące mieszkańców : częste bóle głowy, zmęczenie,podrażnienie błon śluzowych, choroby układu oddechowego, alergie.

Zespół tych objawów nazwano syndromem chorych budynków (SBS – Sick building syndrome) i określono jako wystąpienie przykrych dolegliwości związane z zbyt małą ilością świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz z jego złą jakością. Źródłami zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą być organizmy żywe (np. produkty uboczne oddychania, pocenia się, grzyby), materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz (np. rozpuszczalniki, impregnaty drewna, związki emitowane przez farby malarskie, azbest), systemy wentylacji i klimatyzacji (np. mikroorganizmy żyjące w nieczyszczonych przewodach wentylacyjnych), powietrze zewnętrzne (np. zanieczyszczenia chemiczne powietrza w dużych aglomeracjach miejskich) albo samo użytkowanie pomieszczeń (np. palenie tytoniu).
Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że syndrom SBS występuje aż w 30% nowych i odnawianych budynków na świecie.

W tym artykule przedstawiłem tylko podstawowe informacje o typach instalacji wentylacyjnych i uwagi o możliwości ich zastosowania w następnych wpisach opiszę je szczegółowo i wytłumaczę się 🙂 z tych uwag.

This entry was posted in wentylacja budynku. Bookmark the permalink.

3 Responses to "wentylacja budynku"

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*